Humanities and Social Sciences

Meander

Content

Meander | Vol. 75 (2020) |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article is devoted to passages in Isocrates’ works in which he presents his self-image that he wishes to impress on the minds of the public.

Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Danek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A metrical analysis of dodecasyllables used by Cassia (ninth century) and her contemporary poets.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Warcaba
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article analyses some troparia of Cassia, a nun and poetess living in the ninth century in Constantinople. Her hymns, sung during the early mornin and evening church services, provide examples of saints – anchorites, ascetics and converted harlots. The examples, described in a poetic way, show the way to sanctity by conversion, repentance, and piety, at times bordering on madness. Remarkably, Cassia dedicated a number of her songs to women, underlining their role in human salvation.

Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Heszen
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A Polish translation by Agnieszka Heszen of selected hymns in honour of various saints, ascribed to Cassia, the ninth-century Byzantine abbess.

Go to article

Authors and Affiliations

Kasja Zakonnica
Agnieszka Heszen (przeł. z j. greckiego)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A Polish translation by Łukasz Libowski of Catullus’ poem 33 (O furum optime balnerariorum…).

Go to article

Authors and Affiliations

Katullus
Łukasz Libowski (przeł. z j. łacińskiego)
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An annotated Polish version of selected poems from books XIII (Xenia) and XIV (Apophoreta) of Martial’s Epigrams.

Go to article

Authors and Affiliations

Agata Łuka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article proves that Kochanowski’s Latin version of Sappho 1 Lobel-Page was based on Henri Estienne’s edition of Anacreontics with fragments of Sappho and Alcaeus, published in Paris in 1556. Any future commentary on the Latin poem must take this fact into account.

Go to article

Authors and Affiliations

Robert A. Sucharski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An annotated Polish translation of the famous hieroglyphic inscription from the stele erected by Ptolemy in 311 BC, five years before he assumed the title of King of Egypt.

Go to article

Authors and Affiliations

Agnieszka Wojciechowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article is an analysis of the text of Agathias describing the Neoplatonic philosophers residing at Xusrō I Anōšīrvān’s court in the context of the knowledge of Iranian customs among the inhabitants of the Byzantine Empire and the cultural differences between the two great powers of Late Antiquity.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Maksymiuk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

When the Second World War ended, Stefan Srebrny (1890–1962), a distinguished Polish classicist, authority on ancient theatre, producer and translator, having already translated all seven extant Aeschylus’ tragedies into Polish, started his long and tedious correspondence with the State Publishing Institute (PIW) about the publication of the volume, which appeared in print only in 1952. The present article discusses that correspondence, preserved at the Nicolaus Copernicus University Library in Toruń.

Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Bibik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents the results of a poll conducted among high school Latin teachers in Warsaw in the years 2009–2016, when teaching of Latin was drastically reduced. The poll concerned the students’ attitudes towards Latin and their correlation to the intellectual climate in their families.

Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Samsonowicz-Kaczmarek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Jacob Howland’s book Glaucon’s Fate: History, Myth, and Character in Plato’s Republic.

Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Zygmuntowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Kazimierz Pawłowski’s Polish translation of four biographies of Plato: Apuleius’ De Platone et eius doctrina, Olympiodorus’ introduc-tion to his commentary on Alcibiades I, an anonymous Vita and the philosopher’s biography in Diogenes Laertius’ book III.

Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Kazimierz Pawłowski’s book Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne (Alcinous and Middle Platonism. An Effort to Direct One’s Gaze beyond What Is Visible).

Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Wojtczak-Szyszkowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Małgorzata Wróbel’s translation of the first book of the Bibliotheca historica, devoted to Egypt.

Go to article

Authors and Affiliations

Filip Taterka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Poggio Bracciolini’s Facetiarum liber in Inga Grześczak’s Polish translation.

Go to article

Authors and Affiliations

Ewa Skwara
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

A review of Marek Węcowski’s book Dylemat więźnia. Ostracyzm ateński i jego pierwotne cele (A Prisoner’s Dilemma: Athenian Ostracism and Its Original Purpose).

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Sawiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Filip Taterka responds to Marcin Janus’s critical remarks contained in his review, printed in “Meander” in 2018.

Go to article

Authors and Affiliations

Filip Taterka
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jan Klata’s production of the Euripidean tragedy The Trojan Women (Wybrzeże Theatre, Gdańsk, 2018) is described from the perspective of a classicist and theatrologist that helped the director to adapt the ancient play.

Go to article

Authors and Affiliations

Olga Śmiechowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

An interview with Professor Włodzimierz Lengauer, a widely acclaimed expert on ancient Greek history and religion, in which he talks about his studies and the development of his scholarly interests.

Go to article

Authors and Affiliations

Włodzimierz Lengauer
Andrzej Gillmeister
Adrian Szopa

Editorial office

KOMITET REDAKCYJNY

Krystyna Bartol (Poznań),

Małgorzata Borowska (Warszawa),

Jerzy Danielewicz (Poznań),

Włodzimierz Lengauer (Warszawa),

Ignacy Lewandowski (Poznań),

Jerzy Mańkowski (Warszawa),

Henryk Podbielski (Lublin),

Marek Starowieyski (Warszawa),

Marian Szarmach (Toruń),

Mikołaj Szymański (Warszawa)

Joachim Śliwa (Kraków)

 

REDAKCJA


Jan Kwapisz (red. nacz.),

Adam Ziółkowski

Helena Teleżyńska (sekr.)


Adiustacja streszczeń angielskich: Stephen C. Farrand

Winieta tytułowa według projektu Jerzego Hryniewieckiego

 

Contact

Instytut Filologii Klasycznej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 1
00-047 Warszawa
tel. 604 300 815
e-mail meander@inbox.com

 

 

Instructions for authors

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. W „Meandrze” zamieszczane są wyłącznie oryginalne, niepublikowane artykuły, tłumaczenia, utwory literackie, recenzje i wspomnienia. Prosimy o nadsyłanie tekstów na adres redakcji w postaci elektronicznej, jako załącznik do wiadomości e-mail lub na płycie CD/DVD. Przyjmiemy jednak również maszynopisy i rękopisy. W przypadku greki sugerujemy użycie czcionki Unicode. Redakcja nie zwraca nadsyłanych materiałów. Autor otrzymuje egzemplarz autorski „Meandra” i wersję elektroniczną swojej publikacji (plik pdf). Choć może się to wydawać oczywiste, przypominamy o konieczności podania adresu do korespondencji z autorem (sugerujemy adres e-mail).

2. Cytaty z opracowań powinny być zawarte w cudzysłowie, słowa obcojęzyczne i cytaty łacińskie zaznacza się kursywą, greckie nie wymagają dodatkowego wyróżnienia. Obszerniejsze cytaty (łacińskie, greckie i tłumaczenia) należy umieścić w osobnym akapicie, zapisanym mniejszą czcionką (bez cudzysłowu). Przypisy powinny znajdować się pod głównym tekstem. W głównym tekście należy unikać skrótów i cyfr. Dołączenie streszczeń po angielsku i po łacinie będzie mile widziane.

3. Adresy bibliograficzne powinny być zawarte w przypisach, w następującej formie:

Th. A. Schmitz, Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002, s. 126–154.

M. Cary, H. H. Scullard, Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, przeł. J. Schwakopf, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1992, s. 424–440.

K. Kumaniecki, Nad prozą antyczną, [w:] O sztuce tłumaczenia, oprac. M. Rusinek, Wrocław 1955, s. 99–109.

M. Campbell, Three Notes on Alexandrine Poetry, Hermes 102, 1974, s. 38–46.

Nazwę wydawnictwa można pominąć w przypadku książek wydanych ponad 50 lat temu. Należy unikać skrótów „n.”, „nn.”, precyzyjnie określając przedział stron lub wersów. Jeśli ułatwi to lekturę, po „op. cit.” należy wskazać przypis: Schmitz, op. cit. (zob. wyżej, przyp. 3), s. 91–99, lub podać skrócony tytuł zamiast „op. cit.”

4. Odnośniki do autorów starożytnych powinny być podane w rozsądnie skróconej formie, w sposób ogólnie przyjęty:

Hom. Il. I 1; Pind., fr. 58 Snell-Maehler; Soph. Oed. Col. 103; Pl. Men. 70 b – 73 c; Aristot. Metaph. IV 1007 a 21–26; Cic. De or. III 93–95; Quint. Inst. VIII 6, 44.

Additional information

"MEANDER" online

Baza CEEOL (do 2016 roku, nieuaktualniana):

http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1030

W Bazie Czasopism Humanistycznych i Społecznych Muzeum Historii Polski dostępne są spisy treści z lat 1946-2008:

http://www.bazhum.pl/bib/journal/290/

Facebook:

Meander

This page uses 'cookies'. Learn more