Details

Title

Wybrane aspekty postępu biologicznego w hodowli pszenżyta (×Triticosecale WITTM. ex A. CAMUS)

Journal title

Postępy Nauk Rolniczych

Yearbook

2011

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identifier

ISSN 0032-5547
×